B1 - Mellomnivå

Nå beveger vi oss ut i mye nytt terreng. Først og fremst ser vi på bruken av fortidsformene på spansk. I tillegg skal vi se på andre litt mer avanserte fenomener i spansk, slik som bydeformer og konjunktiv. 

Dette nivået bygger på ferdigheter fra A1 og A2-kursene eller tilsvarende ferdigheter. Du vil på dette nivået få ferdigheter til å snakke mer i fortid og gi instruksjoner og anbefalinger.

Du får dette inn gjennom praktisk språkbruk og eksempler og oppgaver.

Her kan du velge mellom abonnement per måned eller per år. Du får 2 måneder gratis hvis du velger per år.

B1
Prisalternativer