Privatundervisning

Dette tilbudet gjelder deg som har noe du trenger hjelp til som er problematisk å løse i en gruppetime. Derfor ønsker du hjelp der det bare er to stykker tilstede. Det kan være problemer med å forstå vanskelige formuleringer, grammatikkspørsmål, hvis du leser en bok og trenger hjelp til å tolke og så videre. Du kan altså spørre om hva som helst i disse timene. Ta kontakt så finner vi ut av dette!

Elisabeth Hofstad (1)