A2- Litt øvet

Hva vil jeg lære på dette nivået?

Lytteforståelse

Jeg kan forstå vanlige ord og ytringer knyttet til områder av personlig betydning, som enkel informasjon som gjelder meg selv, min familie, mitt nærmiljø og arbeidsliv. Jeg kan oppfatte hovedinnholdet i enkle, korte og tydelige beskjeder og meldinger.

Leseforståelse

Jeg kan lese svært korte, enkle tekster. Jeg kan finne spesifikke, forutsigbare opplysninger i enkel, dagligdags informasjon som reklame, brosjyrer, menyer og rutetabeller. Jeg kan forstå enkle, korte, personlige brev.

Føre en samtale

Jeg kan delta i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner som innebærer en enkel og direkte utveksling av informasjon om kjente emner og aktiviteter. Jeg kan bruke og forstå vanlige høflighetsfraser, men forstår som regel ikke nok til å holde samtalen gående.

Uttrykke seg muntlig

Jeg kan bruke en rekke uttrykk og setninger for på en enkel måte beskrive familie og andre mennesker, boforhold, min utdannelse og min nåværende eller tidligere jobb.

Skriftlig

Jeg kan skrive korte, enkle notater og beskjeder. Jeg kan skrive et veldig enkelt, personlig brev, f.eks. et takkebrev.

A2

Hvis du ønsker å få mer informasjon om innhold i spanskkurs på A2-nivå, klikk deg videre under.


For å nå A2-nivå i spansk vil jeg anbefale deg at du starter med

  • Begynnerkurs i spansk. Klikk her for å lese mer og melde deg på.
  • Deretter kan du melde deg på et større kurs som heter A1.
  • Når du er klar, meld deg på kurset i A2-nivå. Klikk på knappen under for å lese mer og melde deg på.

Påmelding til kurs på A2-nivå