A1 - Nybegynner

Her finner du informasjon om hva som kreves for å ha ferdighetsnivå i spansk på A1-nivå.

Nivå A1 – Nybegynner

Lytteforståelse

Jeg kan kjenne igjen vanlige ord og svært enkle uttrykk som angår meg selv, min familie og mine nære omgivelser når man prater langsomt og tydelig.

Leseforståelse

Jeg kan forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater eller i kataloger.

Føre en samtale

Jeg kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren er villig til å gjenta, omformulere, snakke langsomt og hjelpe meg å formulere meg. Jeg kan stille og svare på enkle spørsmål knyttet til umiddelbare behov eller til svært kjente emner.

Uttrykke seg muntlig

Jeg kan bruke enkle uttrykk og setninger for å beskrive stedet der jeg bor og mennesker jeg kjenner.

Skriftlig

Jeg kan skrive et enkelt postkort, samt fylle ut skjemaer med personlige opplysninger som navn, nasjonalitet og adresse.

A1

Hvis du ønsker å få mer informasjon om innhold i spanskkurs på A1-nivå, klikk deg videre under.

For å nå A1-nivå i spansk vil jeg anbefale deg at du starter med